‘మహానటి’ సినిమా యూనిట్‌ను సన్మానించిన సీఎం చంద్రబాబు