kerala

తల్లితనానికి మన్నన

Updated By ManamTue, 10/09/2018 - 07:16

imageఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన సంచలన తీర్పుల్లో ఒకటి, శబరిమల అయ్యప్ప దేవాలయ ప్రవేశానికి స్త్రీలకు అర్హత ఉందని చెప్పడం. 21వ శతాబ్దంలో ఒక గుడిలోకి ‘స్త్రీత్వం’ కారణంగా ప్రవేశం కల్పించాలని ఈ దేశ ఉన్నత న్యాయస్థానమే ఆదేశించిందంటే మనం మానవ హక్కుల విషయంలో ఎంత దిగజారి ఉన్నామో ఈ విషయం తెలపకనే తెల్పుతుంది. ఆ తీర్పుని ఎందరో స్వాగతిస్తుంటే మరోవై పున కేరళలో కొందరు మహిళలే దాన్ని వ్యతిరేకించడం, ఊరేగిం పులు తీయడం కూడా జరిగిపోయింది.

మంత్రతంత్రాలున్న విఠలాచార్య సినిమాల్లో చూ శాం. నిన్న మొన్న ఇంగ్లీషు చిత్రం ‘మమ్మీ’లో చూ శాం. తమ వాళ్ళను తామే చంపే ఉన్మాదిగా తయారు చేసి వదిలే సంఘటనలు. మమ్మీలో దుష్టశక్తి నోరు తెరవగానే కొన్ని కీటకాలు వస్తాయి. ఆ కీటకాలు కుట్ట గానే ఆ కుట్టిన వ్యక్తులు దుష్టశక్తి సైన్యంగా మారిపో తారు. దుష్టశక్తిని చంపడానికి వస్తున్న తమవాళ్ళనే చంపేస్తారు. మంత్రాలకీ, తంత్రాలకీ ఇలాంటి శక్తులు ఉండవు. కానీ, ఒక భావజాలం మాత్రం అలా మం త్రించి వదిలేస్తుంది. అలాంటి సంఘటన నిన్న మొన్నే చూశాం. ఇదే వైదిక భావజాలాన్ని బతికిస్తు న్న మనువాదం. 
కేరళలోని అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో ‘స్త్రీల కు ప్రవేశం కల్పించాలి, ఇది మానవ హక్కు’ అని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా కేరళలో మహిళలే ఊరేగింపు చేయడం. ‘మాకు ప్రవేశం వద్దు’ అని వారు నినదించడం. ‘దేవాలయంలోకి మేం వెళ్ళం’ అంటే వీళ్ళేదో నాస్తికులై హేతువాద చైతన్యం తో చేసిన ఊరేగింపు కాదు. వైదిక భావజాలాన్ని, వం టబట్టించుకున్న వాళ్ళే, మతవాదుల మాయాజాలం లో చిక్కుకున్న వాళ్ళు!

కేరళలో రాజకీయంగా బతకడం కోసం మత వా దం చేసిన ప్రయత్నంలో ఇది ఒక భాగమే కావచ్చు. అయినా, ‘మాకు ఆ హక్కు’ వద్దు అంటూ మహిళలే రావడం ఇది మనువాద మతోన్మాద మంత్ర ప్రభావ మే! అంబేడ్కర్ అనే మహాశక్తి లేకపోతే ‘రిజర్వేషన్లు మేం తీసుకోం. అది తప్పుగదా!’ అని ఈ దేశ దిగువ కులాల వారితో ఎప్పుడో ‘మనమంతా ఒక్కటే’ అనే మధుర గీతాలు పాడించేవారే మనువాదులు! సమా జంలో వివక్షలు రేపి, కులభేదాలతో, లింగ అసమాన తలతో భావజాల బానిసలుగా కట్టిప డేయడమే మనువాద నీతి. దీనిలో భాగమే ‘మాకు దేవాలయ ప్రవేశం వద్దు’ అని కేరళలో మహిళలే ఊరేగింపు తీయడం. 

‘నెలసరి’ మొదలు కాని ఆడపిల్లలకు, నెలసరి ఆగిపోయిన వయస్సు మళ్ళిన స్త్రీలకు శబరిమల దేవాలయ ప్రవేశం ఉంది కానీ, ‘నెలసరి’ కొనసాగే స్త్రీలకు మాత్రం ప్రవేశం లేకపోవడం నిజంగా విడ్డూ రం. నెలసరి అనేది స్త్రీ శరీరతత్వం. నిజానికి నెలసరి అనేది స్త్రీ ఆరోగ్యానికి ఒక సూచిక. స్త్రీ అంటే మాతృ త్వం. ఆ ప్రక్రియ తల్లితనానికి తొలి అర్హత. ప్రపంచ మనుగడకు నెలవాలమైన ఈ అర్హతనే కించపరచే విధానం ఎంత నీచమైందో ఆలోచిస్తేనే అర్థమవు తుంది.
జీవ పరిణామం ప్రకారం జీవులు పుట్టి ఈ భూ మ్మీద నాలుగు వందల కోట్ల సంవత్సరాలు కావొ స్తుంది. ఆ తర్వాత 350 కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచాక  (నేటికి 50 కోట్ల సం॥నాడు) స్త్రీ, పురుష విభజన జరిగింది. స్త్రీ జీవులు గర్భం ధరించి, సంతానాన్ని క నే పరిణామం జరిగి ఏడు కోట్ల సంవత్సరాలు క్రితం మాత్రమే! ఈ కనే జీవుల్లో కూడా రుతుచక్రం (నెల సరి) ప్రారంభమైంది కేవలం కోటి సంవత్సరాల క్రిత మే. ఈ పరిణామ క్రమంలో ఉడుత, ఎలుక, ఏను గు, గుర్రం, పశువులు, చింపాంజీలు, మనుషులు మొదలైన క్షీరదాలన్నింటిలో నెలసరి రుతుక్రమం ఉం ది. రుతు క్రమం కనిపించడం జీవి ఆరోగ్యానికి సంకే తం. ఇది జీవ పరిణామక్రమంలో ఉన్నత దశ. సురక్షితమైన జీవచర్య.
ఇలాంటి ఈ జీవచర్యని ‘అంటు’తో ముడి పెట్ట డం ఒక్క భారతీయ సమాజంలోనే చూస్తాం. ము ఖ్యంగా వైదిక భావజాలంలో స్త్రీలందరూ శూద్రులు  కిందే లెక్క. శూద్రులకు ఏ విధమైన జ్ఞానార్జన హక్కు లు లేవో ఆ హక్కులు బ్రాహ్మణ  స్త్రీలకూ లేవు. వైదిక సంస్కృతిలో స్త్రీలకు విద్యలు, వేద విద్యలూ నిషేధం. అందుకే ‘తల్లి శూద్రురాలు తానెట్లు బాపడు’ అని ప్రశ్నించాడు వేమన.

ఐతే, ఒక నెలలోని మొత్తం రోజుల్లో 24 రోజులు స్త్రీలను శూద్రురాలిగా చూస్తూ, మిగిలిన నాలుగైదు రోజులు ‘అంటరాని’ పంచమజాతికి చెందిన వ్యక్తిగా దూరంగా పెట్టడం అనేది కూడా ఈ వైదికంలో కని పిస్తుంది. ఈ దురాచారం రుతుక్రమం వల్ల వచ్చిన రోగమే! నెలసరి అయిన ఆ నాలుగైదు రోజులు స్త్రీని అంటుకోకూడదు. అంటే స్త్రీలను ఇటు శూద్రులుగా, అటు పంచములుగా రెండు రకాల ‘హోదాలు’ కల్పించి, వారిని దూరంగా పెట్టిందీ వైదిక సంప్రదా యం. అసలు ఈ అంటు అనే భావజాలం తొలిగా వే దంలోనే పడింది. కృష్ణయజుర్వేదం 2-5-1లో ఇలా ఉంది-

త్వష్ణ కుమారుడు విశ్వరూపుడు. విశ్వరూపుడు దేవతల పురోహితుడు. కానీ, యజ్ఞంలో లభించే హవి ర్భాగాన్ని దేవతలతో పాటు అసురులకు కూడా చెందే ట్టు చూడ్డం వల్ల ఇంద్రునికి ఇతనిపై కోపం వచ్చింది. అతని మూడు తలల్ని నరికేశాడు. దానితో ఇంద్రునికి బ్రహ్మహత్యాపాతకం పట్టుకుంది. ఆ పాపభారాన్ని మోయలేక ఇంద్రుడు భూమి దగ్గరకు వచ్చి తన పాప భారాన్ని తీసుకోమని అడుగుతాడు. భూమి ఆ పాపం లో మూడోభాగం తీసుకుంది. ఆ కారణంగా భూమిపై కొంతభాగం ఎడారిగా మారింది. అలాగే చెట్లదగ్గరకు వచ్చి అడిగాడు. కొన్ని చెట్లు మూడోభాగాన్ని తీసుకు న్నాయి. ఆ ఫలితంగా ఆ చెట్ల నుంచి జిగురులు స్రవి స్తున్నాయి. చివరకు ఇంద్రుడు స్త్రీల దగ్గరకు వెళ్ళి తన పాపభారాన్ని పంచుకోండని అర్ధిస్తాడు. అప్పుడు వారు అంగీకరిస్తారు. ఆ పాపభారం వల్లే స్త్రీలకు ‘రజస్వల’ కలుగుతుంది. అది పాపభార ఫలితం కాబ ట్టి ఆ సమయంలో స్త్రీలను తాకకూడదు. వారితో మాట్లాడకూడదు. కలసి కూర్చోకూడదు. వారు తినే సమయంలో అన్నం తినకూడదు. ఎందుకంటే రజ స్వల బ్రహ్మహత్యాఫలం కాబట్టి ఇదే కృష్ణ యజు ర్వేదంలోని అంశం. నెలసరికి కారణం ఏమిటో తెలి యని కాలంలో అల్లిన ఒక కథే ఆ తర్వాత అదే సామాజిక అంశంగా మారింది. సాంఘిక దురాచా రంగా, లింగవివక్షగా కరుడుకట్టుకు పోయింది. స్త్రీల నెలసరి దోషం అనే విషబీజం ఇక్కడే పడింది. ఆ ఫలితమే స్త్రీలకు అంటుగా, శబరిమలలో అంటరాని తనంగా మారింది.
‘తల్లి’తనాన్ని కూడా వికృతంగా చూసే మను వ్యవస్థకు మారురూపమే ఈ దేవాలయ ప్రవేశ నిషి ద్ధం. మన పురాణ ఇతిహాసాల్లో కూడా దేవుళ్ళకీ, మా తృత్వానికీ పెనవేసుకున్న అనురాగబంధాల్ని చూడ లేం. ఒక్క శ్రీకృష్ణుడు తప్ప పాకృతిక నియమాల ప్రకారం తల్లిగర్భాన పుట్టిన దైవాలు కూడా దాదాపు గా లేరు. అందరూ చిత్రవిచిత్రంగా ప్రభవించిన వారే! తల్లి గర్భాన ప్రసవమందినవారు దాదాపుగా లేరు. అందుకే మాతృత్వపు గొప్పదనం అనేది  మన మానవీయ ఆలోచనల్లో తప్ప, మన ఆథ్యాత్మిక అంశా ల్లో ఎప్పుడూ లేదు. స్త్రీని గౌరవిస్తే గదా! తల్లిని గౌర వించేది! స్త్రీ గౌరవానికి చోటులేని వైదిక మనుధర్మం లో మాతృత్వ గౌరవానికీ పెద్ద ప్రాముఖ్యత ఏముంటుంది?
శారీరక ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం, శరీరం ఒక యం త్రం. నిరంతరం దాన్లో ఎన్నో మలినాలు తయారవు తూ ఉంటాయి. వాటిని నిరంతరం విసర్జిస్తూ ఉండా లి. ‘విసర్జన అపచారం’ అని మడిగట్టుకుని బతికే జీవి ఏదీ ఈ భూమ్మీద లేదు. తినడం కంటే విసర్జనే ఆరోగ్యానికి మూలం. వాహనంలో ట్యాంకు నిండా పెట్రోలు నింపినా, మంచి పవర్ గల బ్యాటరీతో స్వి చ్ కొట్టినా, విసర్జన అవయవమైన పొగగొట్టాన్ని మూ సి ఉంచితే బండి స్టార్ట్ కాదు.

మన శరీరం కూడా అంతే... చెమటగా, గుమిలి గా, పుసిగా, పడిశంగా, మూత్రంగా, మలంగా మలి నాలూ ఎప్పుడూ బైటకు పోతూ ఉండాల్సిందే! ఇవి దైహిక కార్యక్రమాలు. వీటికి తోడు స్త్రీలకి సంతానం కనే లక్షణం ఉంది. దానికి ‘అండం’ అవసరం. కాబ ట్టి అండాలు కూడా పుట్టిగిట్టుతూ ఉంటాయి. గిట్టిన అండాలు అక్కడే ఉంటే గర్భాశయం కుళ్ళి తల్లికి అ నారోగ్యం కలుగుతుంది. మనకు పుట్టే యోగం ఉండ దు. జాతి నశిస్తుంది. అందుకే ఆ అండాలు బైటకు విసర్జించబడతాయి. ఈ అండ విసర్జననే రజస్వల లే దా నెలసరి అంటాం. ఇది 28 రోజుల చక్రం. మనం పుట్టడం కోసం తల్లి గర్భాలయాన్ని శుద్ధిచేసి, మన కోసం మన జన్మ కోసం సిద్ధంగా ఉంచే అతి పవిత్ర కార్యం ఇది.  ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా కొన్ని విష యాల్ని చెప్పుకు తీరాలి.

ఒకటి: దైవ పూజలు చేసే రోజుల్లో భక్తులు తమ ఇతర విసర్జనల్ని మానుకుంటున్నారా? ఆ విసర్జనలు దైవదర్శనానికో, దైవపూజకో అడ్డంకి కానప్పుడు ఈ మాతృగర్భ అండ విసర్జన ఎలా అడ్డంకి అవుతుంది? ఒక విసర్జన శుద్ధం, ఒక విసర్జన అశుద్ధం ఎలా అవుతుంది? రెండు: వేదం చెప్పింది కాబట్టి వేద వాక్కుగా భావిద్దామా? అంటే... ఈ రోజున వేదంలో చెప్పినట్టు దైవాల్ని పూజించే వాళ్ళు ఒక్కరూ లేరు. వేదకాలంలో వేల సంవత్సరాలు పూజలందుకున్న ఇంద్రుణ్ణి ఇప్పుడు పూజించేవారు ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా ఈ ‘వేదభూమిలో’ ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ పెట్టి వెదికినా కన్పించరు. పైగా ఇప్పుడు ఇంద్రుడు పెద్ద వ్యభిచారి. స్త్రీలోలుడుగా మిగిలిపోయాడు. వేదా ల్ని, వేద కర్మల్ని పాటించేవారు లేనేలేరు. కాబట్టి ఈ ‘నెలసరి’ విషయాన్ని పాటించాల్సిన పనేలేదు. మూడు: సాధారణంగా నెలసరి రోజుల్లో ఏ స్త్రీ కూడా దైవకార్యాలు చేయదు. కానీ ఇక్కడ శబరిమలలో నెల సరి కనిపించే ఆ మూడు నాలుగు రోజులే కాదు, పరి పూర్ణ మాతృత్వానికి ప్రతీకగా ఉండే నెలసరి చక్రపరి ధిలో ఉన్నన్నాళ్ళు (రజస్వల నుంచి మెనోపాజ్ వర కు) స్త్రీలకి ఆలయ ప్రవేశార్హతలు లేవన్నమాట. అంటే ఈ దైవం ‘మాతృత్వ విరోధి’ (ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ వైరి) అన్నమాట. మాతృత్వ వైరి మనిషే కాదు. మరి దైవం ఎలా అవుతాడు? ఇది, తల్లితనాన్ని తక్కువ గా, హీనంగా చూడ్డమే.
వైదిక సంప్రదాయంలో స్త్రీలకి ఆధ్యాత్మిక హక్కు లేదు. వేదాధ్యయనం, సంస్కారాలు, ఎలానూ లేవు. కనీసం దేవాలయ ప్రవేశం కూడా లేకపోవడం ఎంత దుర్మార్గం. ఇంట్లో భార్య, బిడ్డలు (కూతుళ్ళు) చేసిన వంటలు కూడా అయ్యప్పమాల ధరించిన వారు తిన రు. ఇది నిష్టా! మాలాధారణ ఇందుకేనా? సొంత ఇం ట్లోనే అంటరాని తనాన్ని నెలకొల్పే దైవారాధనల్ని ఏమనాలి?

స్త్రీలకి ఆధ్యాత్మిక రంగంలో స్థానం కల్పించిన మొదటి వ్యక్తి బుద్ధుడే. వారి కోసం ఒక ప్రత్యేక భిక్షు ణీ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వారికి ధార్మిక జీవనా న్ని అందించిన మానవీయుడు ఆయనే! మహిళలకు ఆస్తి హక్కు, విద్యా హక్కు, ఉద్యోగపు హక్కు ఎలాగో ఆధ్యాత్మిక హక్కు కూడా అలాంటిదే! దైవాన్ని పూజిం చడం, పూజించకపోవడం, దర్శించుకోవడం, దర్శిం చుకోకపోవడం అది ఆస్తిక, నాస్తిక భావజాల అంశం. ఇష్టం వచ్చిన దైవాన్ని పూజించుకోవడం లౌకిక అం శం. కానీ, వివక్షతో దేవాలయ ప్రవేశం లేదని చెప్ప డం అమానవీయం. అనైతికం. ఒకప్పుడు స్త్రీలకు ఆ స్తి హక్కు లేదు. ఓటు హక్కు లేదు. విద్యను పొందే హక్కు లేదు, ఉద్యోగపు హక్కు లేదు ఇవ్వన్నీ హక్కు లే! ఇవేవీ వైదిక మతం ప్రసాదించిన వరాలు కాదు. ఈ ఊరేగింపు తీసినవారు, తీయించినవారు మా మత ధర్మాన్ని మంటగలిపారు. స్త్రీలకి ఎన్నోహక్కులు కల్పించారు. ఇది వైదిక ధర్మ విరుద్ధం. కాబట్టి ‘ఆ హక్కులూ’ మాకు వద్దు అని అనిపించగలరా? అరిపించగలరా?

ఇలాంటి ఊరేగింపుల్ని చూస్తే  ‘ఎప్పటి నుంచైతే స్త్రీని గౌరవించడం భారతదేశం మానేసిందో, అప్ప టి నుంచే మన పతనం ప్రారంభమయ్యింది. ఎప్పుడై తే అన్నిరంగాల్లో, అన్ని విషయాల్లో స్త్రీలను తీర్చిదిద్ద గలమో అప్పుడే మన అభివృద్ధి మొదలవుతుంది’ అని ఎలుగెత్తి చాటిన వివేకానందుడు తల్లడిల్లడా?  మనుషులంతా సమానమే అయినప్పుడు... కుల, మత, జాతి, లింగ వివక్షలు లేని మన సమాజంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు స్వాగతించాల్సిందే! ఇది తల్లితనానికి తెచ్చిన గౌరవంగా కీర్తించాల్సిందే! 

- బొర్రా గోవర్ధన్,
9390600157.సమీక్షించండి

Updated By ManamMon, 10/08/2018 - 23:11

imageన్యూఢిల్లీ:  శబరిమలలోని అయ్యప్ప ఆలయంలోకి అన్ని వయసుల మహిళలను అనుమతించాలన్న సుప్రీంకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ కేరళకు చెందిన పలు సంస్థలు అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో రివ్యూ పిటిషన్లు దాఖలుచేశాయి. నా యర్ సర్వీస్ సొసైటీ, పాండలం రాజ కుటుం బం, అయప్ప ఆలయ ప్రధాన పూజారి (తంత్రి), జాతీయ అయ్యప్ప భక్తుల సంఘం.. వీళ్లంతా శతాబ్దాలుగా ఆలయంలో ఉన్న ఆచారంపై సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాలుచేశారు. కోర్టు తన తీర్పును సమీక్షించుకుంటుం దని తాము ఇప్పటికీ ఆశిస్తున్నట్లు పాండలం రాజ వంశ వారసుడు శశికుమార్ వర్మ తెలిపారు. కాగా ఇదే అంశంపై నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఆర్‌ఎస్‌ఎస్, బీజేపీ కొచ్చిలో ఒక సమావేశం నిర్వహించాయి. మరోైవెపు.. వందలాది మంది అయ్యప్ప భక్తులు సుప్రీంకోర్టు తీర్పును నిరసిస్తూ కేరళలో ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు.

దాంతో ప్రధాన పూజారితో పాటు రాజకుటుంబ సభ్యులనుకూడా ప్రభుత్వం చర్చలకు పిలవగా, వారు తిరస్కరించారు. సుప్రీం ఉత్తర్వులను అమలుచేయాలని ప్రభు త్వం భావిస్తుండటంతో వారితో చర్చలకు ఇక తావులేదని శబరిమల ఆలయ పూజారుల్లో ఒకైరెన మోహనారు కందరారు  తెలిపారు. ఆల య విషయాల్లో ప్రధానపూజారిదే చివరిమాటగా భావిస్తారు. గర్భం దాల్చగల వయసులో ఉన్న మహిళలకు ప్రవేశార్హత కల్పిస్తే ఆలయ సంప్రదాయాలు మంటగ లుస్తాయని, ఆలయ పవిత్రత సర్వనాశనం అవుతుందని కూడా ఆయన అన్నారు. సీపీఎం నేతృత్వంలోని కేరళ ప్రభుత్వం సుప్రీం తీర్పను ఆమోదించి.. మహి ళా భక్తుల రక్షణ కోసం 600 మంది మహిళా పోలీసులకు కూడా అక్కడ మోహరించాలని నిర్ణయించడంతో అగ్నికి ఆజ్యం తోడైనట్లయింది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా తాము భక్తుల వెన్నంటే ఉంటామని చెబుతోంది. 

ప్రధానికి సౌందరరాజన్ లేఖ
చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయం ప్రధాన పూజారి, ఆలయ పరిరక్షణ ఉద్యమం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఎంవీ సౌందరరాజన్ ఇదే అంశైంపె ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీకి లేఖ రాశారు. శతాబ్దాల నాటి ఆలయ సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేందుకు.. శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలోకి రుతుక్రమ వయసులో ఉన్న మహిళల ప్రవేశాన్ని నిషేధిస్తూ ఆర్డినెన్సు జారీచేయాలని ఆయన ఆ లేఖలో కోరారు. రాజ్యాంగంలోని 254వ అధికరణం ప్రకారం తనకున్న అధికారాలను ప్రధాని ఉపయోగించాలని తెలిపారు. ఆ అధికరణం ప్రకారం.. ఉమ్మడి జాబితాలోని అంశాలైపెన, ఆలయాలు.. వాటి భక్తుల ఆచారాలను రక్షించేందుకు తనకున్న విశిష్ట అధికారాలను ప్రధాని ఉపయోగించవచ్చన్నారు. అయ్యప్ప, ఆయన భక్తుల నైష్టిక (స్వచ్ఛంద) బ్రహ్మచర్యాన్ని కాపాఆల్సి ఉందని, అందుకు ఆర్డినెన్సే మార్గమని సూచించారు.

ఈ విషయాన్ని సుప్రీంకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనం తన తాజా తీర్పులో విస్మరించిందని అన్నారు. హిందూ ఆధ్యాత్మిక ఎండోమెంట్స్ ట్రైబ్యునల్ ఒకదాన్ని ఏర్పాటుచేసి, ఆధ్యాత్మిక అంశాలలో న్యాయవ్యవస్థ జోక్యాన్ని నివారించాలని కూడా ప్రధానిని సౌందరరాజన్ కోరారు. 1962లోనే ప్రముఖ న్యాయవేత్త సీపీ రామస్వామి అయ్యర్ ఇలాంటి హిందూ ఆధ్యాత్మిక ఎండోమెంట్స్ కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా సూచించారని గుర్తుచేశారు. అహోబిల మఠం లాంటివి కూడా దీని గురించి ప్రతిపాదించాయన్నారు.అయ్యప్ప భక్తు లు ఒక్క కేరళలోనే కాక.. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలలోనూ ఉన్నారని, నాస్తికుైలెన కేరళ ప్రభుత్వాధినేతలు రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేయకూడదన్నారు.కేరళకు మళ్లీ భారీ వర్షాల ముప్పు

Updated By ManamThu, 10/04/2018 - 20:39

 

  • మలంపూజ డ్యాం గేట్లు ఎత్తివేత

Director of Kerala Meteorological Department K Santosh

తిరువనంతరపురం:  కేరళను మరోసారి వరద భయం వెంటాడుతోంది. కేరళ, తమిళనాడులలో ఈ వారాంతంలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ కేంద్రం (ఐఎండీ) హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ఐఎండీ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో పలక్కాడ్‌లోని మలంపుజ డ్యామ్ గేట్లను అధికారులు గురువారం ఎత్తివేశారు.

మలంపుజ డ్యామ్‌కు చెందిన నాలుగు గేట్లను 9 సెంమీ చొప్పున ఎత్తి నీటిని కిందకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ నెల ఏడో తేదీ వరకు రెడ్ అలర్ట్ ఉంటుందని, అప్పటి వరకు అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని సూచిస్తున్నారు. ఐఎండీ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్ బృందాలను రాష్ట్రానికి పంపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు. కేరళలో రెడ్ అలర్ట్ జారీ..

Updated By ManamWed, 10/03/2018 - 19:01
Red Alert In 3 Kerala

తిరువనంతపురం : భారీ వర్షాలు, వరద బీభత్సంతో ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న కేరళకు మరో ప్రమాదం దూసుకువస్తోంది. భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉండటంతో వాతావరణ శాఖ బుధవారం కేరళలోని మూడు జిల్లాల్లో  రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది.  ఇడుక్కి, త్రిశూల్, పల్కాడ్ జిల్లాల్లో ఆదివారం భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. శ్రీలంక తీరానికి సమీపంలో అరేబియా సముంద్రంలో ఏర్పడ్డ అల్పపీడనం క్రమంగా బలపడి తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉండటంతో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 

మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి పినరాయ్ విజయన్ కూడా పరిస్థితిని సమీక్షించారు. అవసరం అయితే ఎన్‌డీఆర్ఎఫ్ బృందాల సాయం తీసుకోనున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే జిల్లా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఇక  సముద్రంలోని వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు శుక్రవారంలోగా సురక్షిత తీరానికి చేరుకోవాలన్నారు. రాష్ట్రానికి వచ్చే పర్యాటకులు కూడా మున్మార్ పర్యటనను రద్దు చేసుకుంటే మంచిదని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.మెప్మా, ఎస్‌హెచ్‌జీ సభ్యుల వితరణ

Updated By ManamSun, 09/30/2018 - 00:48
  • కేరళ వరద బాధితులకు 20 లక్షల సాయం

  • ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు చెక్ అందజేత

keralaఅమరావతి: వరదలతో అతాలకుతలమైన కేరలను ఆదుకునేందుకు పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థలోని ఉద్యోగులు, ఎస్‌హెచ్‌జీ సభ్యులు, మెప్మా సిబ్బంది ముందుకు వచ్చారు. ఎస్‌హెచ్‌జీ సభ్యులు తమ వంతు సామాజిక బాధ్యతగా ఒక్కొక్కరు ఒక రూపాయి చొప్పున, పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థలోని ఉద్యోగులు ఒక రోజు వేతనాన్ని సహాయంగా అందించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్ని పట్టణాల నుంచి రూ. 20,78,278 విరాళంగా ఇచ్చారు. ఉండవల్లిలో ప్రజాదర్బార్‌లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును కలసి చెక్‌ను అందజేశారు. చంద్రబాబు ద్వారా ఈ విరాళాన్ని కేరళకు పంపనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారాయణ, మెప్మా మిషన్ డైరెక్టర్ చిన్నతాతయ్య, సాధికార మిత్ర ఏఎండీ కృష్ణ కపర్ది తదితరులు పాల్గొన్నారు. కేరళ వరద బాధితులకు అర్థిక సాయం చేసినందుకు మెప్మా సిబ్బందిని చంద్రబాబు అభినందించారు. కాగా కేరళ వరద బాధితులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున భారీ సాయం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఏపీ సర్కార్‌తో పాటు ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు, ఉద్యోగులు విరాళం అందించారు.హీరోగా మొదటి జీతం.. వరద బాధితులకు సాయం

Updated By ManamTue, 09/25/2018 - 10:25

Dhruv Vikramతెలుగులో ఘన విజయం సాధించిన ‘అర్జున్ రెడ్డి’ రీమేక్‌తో హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు చియాన్ విక్రమ్ తనయుడు ధృవ్ విక్రమ్. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత బాల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్ర షూటింగ్ క్లైమాక్స్‌కు రాగా.. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. కాగా ఈ చిత్రం కోసం తాను అందుకున్న మొదటి జీతాన్ని కేరళ వాసుల కోసం సాయం చేశాడు ధృవ్. 

ఇటీవల వరదలు కేరళను ముంచెత్తగా.. భారీ ప్రాణ, ఆస్థి నష్టం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్యుల నుంచి ప్రముఖుల వరకు తమకు తోచినంత సాయాన్ని ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే ధృవ్ కూడా తన మొదటి జీతాన్ని వరద బాధితులకు ఇచ్చేశాడు. సోమవారం కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయిని కలిసిన ధృవ్ ‘వర్మ’ చిత్రం ద్వారా తాను అందుకున్న మొదటి జీతాన్ని ఆయనకు అందించారు. దీంతో అందరూ ధృవ్‌పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మంచితనంలో తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అనిపించుకున్నాడు అంటూ పొగడ్తల్తో ముంచెత్తుతున్నారు. కాగా వర్మ చిత్రంలో ధృవ్ సరసన కోల్‌కతా మోడల్ మేఘ నటిస్తోంది. నవంబర్‌లో ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నారు. మరి ఈ చిత్రంతో నటుడిగా తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అనిపించుకుంటాడో లేదో చూడాలి. కేరళ బిషప్‌కు 24 వరకూ పోలీస్ కస్టడీ

Updated By ManamSat, 09/22/2018 - 15:06
Bishop Franco Mulakkal-Manam telugu news

తిరువనంతపురం : అత్యాచారం కేసులో అరెస్ట్ అయిన బిషప్ ఫ్రాంకో ములక్కల్‌‌‌ను కోర్టు ఈ నెల 24 వరకూ పోలీస్ కస్టడీకి అనుమతించింది. మరోవైపు అతను దాఖలు చేసుకున్న బెయిల్ పిటిషన్‌ను కోర్టు తిరస్కరించింది. కోర్టు ఆదేశాల అనంతరం బందోబస్తు నడుమ బిషప్ ఫ్రాంకో ములక్కల్‌ను పోలీసులు తమ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 

కాగా కేరళ నన్‌పై లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్టు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బిషప్‌ ఫ్రాంకో ములక్కల్‌ను పోలీసులు నిన్న అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఛాతీనొప్పితో బిషప్ నిన్న ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఆయనకు వైద్యులు అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించగా, రిపోర్టులు అన్ని నార్మల్‌గా రావడంతో ఇవాళ ఉదయం బిషప్ డిశ్చార్జ్ అయ్యారు.

వెంటనే బిషప్‌ను పోలీసులు మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట ప్రవేశపెట్టారు. కాగా బిషప్ ఫ్రాంకో తరఫు న్యాయవాది దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్‌లో... బిషప్ అనుమతి లేకుండా ఆయనకు రక్త నమునాతో పాటు సలివా పరీక్షలు నిర్వహించరాదని కోరారు. అయితే ఆ పిటిషన్‌ను కోర్టు తోసిపుచ్చింది. రేప్ కేసులో కేరళ బిషప్ అరెస్టు

Updated By ManamFri, 09/21/2018 - 22:44
  • సిట్ అదుపులో ఫ్రాంకో ములక్కల్ 

  • 13 సార్లు అత్యాచారం చేశారన్న నన్

  • మూడు రోజల విచారణ తర్వాత అరెస్టు

kerala-bishopతిరువనంతపురం: కేరళలో క్రైస్తవ సన్యాసి (నన్)పై అత్యాచారం కేసులో నిందితుడు బిషప్ ఫ్రాంకో ములక్కల్‌ను పోలీసులు శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు. ఓ నన్‌పై లైంగిక దాడికి పాల్పడి అరెస్ట్ అయిన తొలి భారతీయ కాథలిక్ బిషప్ ములక్కల్ కావడం గమనార్హం. మూడు రోజుల విచారణ అనంతరం కొచ్చిలో ఆయన్ను అరెస్టు చేసినట్లుగా పోలీసులు తెలిపారు. 2014-16 మధ్య తనపై బిషప్ ములక్కల్ 13 సార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని కేరళ నన్ ఒకరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో చర్చిల్లో జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలపై పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారి తీసింది. బిషప్‌కు మద్దతుగా పలువురు అండగా నిలవగా.. నన్‌కు మరికొందరు మద్దతునిచ్చారు. చివరికి కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆరోపణల నిగ్గుతేల్చేందుకు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)ను నియమించారు. మూడు రోజులుగా ములక్కల్‌ను సిట్ విచారించింది. అనంతరం అరెస్టు చేసింది.బిషప్‌ను అరెస్ట్ చేసే ముందు ఆయనపై లైంగిక దాడి ఆరోపణలు చేసిన బాధితురాలి నుంచి తాజా వాంగ్మూలాన్ని పోలీసులు రికార్డు చేశారు. ఆసుపత్రి పునర్మిణానికి రాజీవ్, సుమ దంపతుల సాయం

Updated By ManamTue, 09/18/2018 - 10:25

Rajiv, Sumaభారీ వరదలతో కకావికలమైన కేరళలోని ఓ ఆసుపత్రిని పునర్మించేందుకు నటుడు రాజీవ్ దంపతులు ముందుకు వచ్చారు. అలిప్పి జిల్లా కున్నమ్మ ప్రాంతంలో శిథిలావస్థలోకి చేరిన ఆసుపత్రిని నిర్మించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపిన వారు, ఈ మేరకు కేరళ ఆరోగ్య మంత్రి థామస్ ఐజాక్‌తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. తమ వంతుగా అక్కడి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని పునర్నిర్మిస్తామని ఈ సందర్భంగా వారు మాట ఇచ్చారు. ఈ విషయంపై మీడియాతో మాట్లాడిన రాజీవ్ దంపతులు.. ఉడతా భక్తిగా మా వంతుగా చేతనైనంత సాయం చేస్తున్నాం. కున్నమ్మ ఆరోగ్య సంక్షేమ కేంద్రం నిర్మాణానికి ఎంత ఖర్చైనా భరిస్తాం అని తెలిపారు.విరాళాలు ఇవ్వండి.. బన్నీ జీప్ గెలవండి

Updated By ManamThu, 09/13/2018 - 13:47

Bunnyఅల్లు అర్జున్ హీరోగా వక్కంతం వంశీ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య’. ఈ చిత్రంలో బన్నీ ఆర్మీ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించగా.. అందులో అతడు ఒక జీప్‌ను వాడిన విషయం తెలిసిందే. కాగా ఇప్పుడు ఈ జీప్‌ను అభిమానులకు ఇవ్వనున్నారు. అయితే దీనికి ఓ పనిచేయాల్సి ఉంది. అదేంటంటే..

ఇటీవల పడిన భారీ వర్షాలకు కేరళ అతలాకుతలం అయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్యులు మొదలుకొని ఎంతోమంది ప్రముఖులు కేరళవాసులకు సాయం చేశారు. ఈ క్రమంలో అల్లు అర్జున్ కూడా తన వంతున 25లక్షల రూపాయలను ఇచ్చారు. ఇంతటితో ఆగకుండా ఇప్పుడు మరో అడుగు ముందుకేసిన బన్నీ.. ‘నా పేరు సూర్య’లో తాను వాడిన జీప్‌ను దాతలకు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. వెయ్యి రూపాయలు, అంతకుమించి కేరళకు విరాళాలు ఇచ్చే వారిలో ఒక లక్కీ పేరును సెలక్ట్ చేసి వారికి బన్నీ జీప్‌ను ఇవ్వనున్నారు. అంతేకాదు ఆ విరాళాలు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ నా పేరు సూర్యలో బన్నీ వేసుకున్న టీ-షర్ట్‌ను ఇవ్వనున్నారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం బన్నీ జీప్‌ను గెలవాలనుకుంటే వెంటనే కేరళకు సహాయం చేయండి మరి.

Related News